ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 701-710 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.br.ac.th
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่ต.เสม็ด อ.เมือง จ .บุรีรัมย์
โทรศัพท์087-871-8373
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัด----
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่942/1 ซ.18 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา ภรณ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)cgi learning center
สังกัดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เว็บไซต์www.cgi.ac.th/library
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่54 ถ.กำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์02-554-1900 ต่อ 2147
แฟกซ์02-554-1993
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)thailand knowledge park
สังกัดสำนักนายรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.tkpark.or.th
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 17 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัด----
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่266/9 สีแยกศรีย่าน ถ.นครไชยศรี ดุสิต กทม.
โทรศัพท์02-241-5162
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Defence Technolgy Institute Library (Public Organization)
สังกัดกระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์http://library.dti.or.th/index.php/aboutus
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์02-980-6688
แฟกซ์02-980-6699
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 2,481 เล่ม
วารสาร จำนวน 150 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 226 แผ่น
งานวิจัยทางการทหาร จำนวน 26 เล่ม
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 4 แผ่น
e-Book จำนวน 280 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 2
ประวัติห้องสมุดห้องสมุด สทป. เริ่มก่อตั้งปี 2552 เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีภาระกิจหลักในการรวบรวม จัดหา เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญในจัดการ
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ห้องสมุดแห่งที่ 63 ในประเทศไทย)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Saard School Library
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://Jorin.saard.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่196 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อาคาร 11 ชั้น 2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์0-7751-1014 ต่อ 132
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ประธานพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ห้องสมุดแห่งที่ 63 ในประเทศไทย) เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library of Pak Tho Pittayakom School
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://library.paktho.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่2 หมู่ 2 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรศัพท์0882898551
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)ThungHuaChang Distric Public Library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://202.143.134.203/lib_thung/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่323 หมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์053-975174
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 5,153 เล่ม
วารสาร จำนวน 10 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สถานที่ตั้ง เลขที่ 323 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 ลักษณะอาคาร ลักษณะอาคารคอนกรีต จำนวน 1 ชั้น มีเนี้อที่ 2 งาน 3 ตารางวา
Library Information
ชื่อห้องสมุดโรงเรียนวัดดุสิตาราม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)watdusitaram school
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่9/13 โรงเรียนวัดดุสิตาราม ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์024040418
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 8,600 เล่ม
วารสาร จำนวน 10 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ฉบับ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนวัสดุสิตาราม ตั้งอยู่ ชั้นล่างสุดของอาคารชวนชม มีขนาดเท่ากันหนึ่งห้องเรียนครึ่ง เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.ให้บริการ คืน การอ่าน การยืม- คืน