ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 691-700 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ-พูน ทรัพย์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chirayu-Poonsupaya Discovery Learning Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่วชิรธรรมสาธิต 48 สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Saphan Sung Discovery Learning Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ซอยรามคำแหง 118 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดรถเคลื่อนที่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Mobile Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่123 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเสรีไทยอนุสรณ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Sereethai Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ซ.เสรีไทย 53 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์23761400
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจตุจักร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Saphan Sung Discovery Learning Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่สนง.เขตจตุจักร ชั้น 7 ซ.วิภาวดี 34 ถ.วิภาวดี เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติชลบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)national library chonburi
สังกัดสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์http://branch.nlt.go.th/natlibchon/d-library
ประเภทห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติ
ที่อยู่ถ.วชิปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์038-286-339
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)kanjanapisek cational library, songkhla
สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์www.finearts.go.th/songkhlalibraryk
ประเภทห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติ
ที่อยู่ถ.น้ำกระจาย-อ่างทอง ต.พะวง อ.เมือง จ .สงขลา 90100
โทรศัพท์074-333-063
แฟกซ์074-333-063
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่----
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกรมศิลปากร วัฒนธรรม
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติ
ที่อยู่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
โทรศัพท์044-256-029-30
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)H.M.Queensirikit & Goth Birthday gommenoration nationnal library nakhon phanom
สังกัดสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์http://www.finearts.go.th/nakhonphanomlibrary
ประเภทห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติ
ที่อยู่ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์045-251-2200
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่----
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดมุมส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์pet.nfe
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่245 ม.8 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set