ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 651-660 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่148 ม.5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์845656231
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอคำชะ อี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Khamcha-I Public Library
สังกัดกศน.อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ต.น้ำเทียน อ.คำละอี จ.มุกดาหาร 49110
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอ หนองกี่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. อ.หนองกี่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)nakhon pathom prouincial public libarary
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์203.172.142.11/lrls
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ .พิจิตร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.จังหวัดพิจิตร กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ม.9 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โทรศัพท์056-411-067
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองพอก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้า ปล้อง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)nonyapaonglibrary directay database
สังกัดกศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่56 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ .เพชรบุรี
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดชุมชน กศน.เขตดินแดง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.เขตดินแดง กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่8/315 อาคารแฟลต 8 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอ บางเสาธง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Bangsouthong Distric Public Library
สังกัดกศน.อ.บางเสาธง กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่51/2 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ) thapha pubbic library
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.uttaradit_elib.net
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่2 ม.1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set