พิมพ์
ฮิต: 15543

ลำดับ

รายนามห้องสมุดเครือข่าย

1

ห้องสมุดนวัตกรรม สวทน. (STI Innovative Library)

2

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ พระพุทธศาสนาและมรดกภูมิปัญญาไทย เฉลิมพระเกียรติฯ (Tha Buddhism Knowledge & Thai Wisdom Heritage Center, NAN)

3

ห้องสมุดวัดไทยลอสแองเจลิส (Wat Thai of Los Angeles Library, USA)

4

ห้องสมุดหลวงตาซี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Wat Thai Washington, D.C., USA)

5

ห้องสมุดวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร (Wat Moleekayaram Library Library, BKK)

6

ห้องสมุดวัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ (Wat Buddha Samakhee Library, NZ)

7

ห้องสมุดวัดป่าธรรมชาติ (Wat Padhammachart Library)