เทศกาลบริจาคหนังสือที่ได้รับจาก บริษัท ซีเอ็ด และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ปีที่ 2

พิมพ์
ฮิต: 1244

 

 เทศกาลบริจาคหนังสือที่ได้รับจาก บริษัท ซีเอ็ด และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น  ปีที่ 2 จำนวนกว่า ห้าหมื่นเล่ม รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท ห้องสมุดที่สนใจ ติดต่อขอรับได้ที่สมาคมห้องสมุดฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

 หมายเหตุ สแกน Qr code เพื่อติดต่อขอรับหนังสือและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม