น้อมสักการะพระภูมิพลมหาราช

พิมพ์
ฮิต: 1301

 

☆ สิบสามตุลาคมประนมหัตถ์
น้อมมนัสพระนวมินทร์ปิ่นสยาม
พระคุณูปการเอื้อสุขทุกเขตคาม
แม้วิเทศยังเดินตามพระปรัชญา

☆ จะผ่านไปกี่ปีไม่มีสิ้น
ยังถวิลพระกรณียกิจสถิตค่า
คำสอนประเสริฐเทิดไว้เหนืออุรา
ราษฎร์ถ้วนหน้าสักการะพระภูมิพลฯ

 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ผู้ประพันธ์

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ และสมาชิก ขอน้อมสักการะและถวายความอาลัยด้วยความรำลึก