การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดปัจจุบันและบรรณารักษ์ในอนาคต และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563

พิมพ์
ฮิต: 4681

 

 

สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้

https://tla.or.th/regist.ai/index.php?r=register&project=2564-002

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่