เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การปรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในรูปแบบออนไลน์

พิมพ์
ฮิต: 1243

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

https://drive.google.com/file/d/1KxtydqHiYrPRFjh3paTCEuShBcroW1rB/view?usp=sharing