การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 เรื่อง การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

พิมพ์
ฮิต: 3796

 

 

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564

เรื่อง การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

(Reinventing Libraries for Online Learning)

 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น.

โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านโปรแกรม Zoom