ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดการวารสารออนไลน์กับระบบ ThaiJo ครบวงจร”

พิมพ์
ฮิต: 2009

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดการวารสารออนไลน์กับระบบ ThaiJo ครบวงจร”

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ผ่าน Google meet    https://meet.google.com/nrw-qhrv-ico

 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่