การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 44 พุทธศักราช 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติของห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ (Library Practices in New Normal)

พิมพ์
ฮิต: 3410

 

กำหนดการ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 44 พุทธศักราช 2563

เรื่อง แนวปฏิบัติของห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ (Library Practices in New Normal)

 

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์>>https://tinyurl.com/TLAEX2020

 

<< ลงทะเบียนคลิกที่นี่ >>