เยี่ยมบ้านหนังสือ อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

พิมพ์
ฮิต: 1557

ตั้งแต่วัยเยาว์ วัยเรียน วัยทำงาน และวัยเกษียณ คุณค่าและเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นความเรียบง่าย ความประณีต ความรู้ การอนุรักษ์และเก็บรักษา การจัดแสดง ตำนานของเรื่องราวต่าง ๆ มากมายอันเหลือเชื่อ ไว้พบกับกิจกรรม พบบ้านหนังสือ ของสมาคมห้องสมุดฯ ที่จะจัดพิเศษอีกครั้ง สำหรับผู้สนใจนะคะ โปรดติดตาม

630621_2_01.jpg 630621_2_02.jpg 630621_2_03.jpg

630621_2_04.jpg 630621_2_05.jpg 630621_2_06.jpg

630621_2_07.jpg 630621_2_08.jpg 630621_2_09.jpg

630621_2_10.jpg 630621_2_11.jpg 630621_2_12.jpg

630621_2_13.jpg 630621_2_14.jpg 630621_2_15.jpg