ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

พิมพ์
ฮิต: 2745

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว