การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และการประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 8-11 ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯCopyright 2016 - IGENCO