ขอเชิญลงทะเบียนโครงการอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB

1. คำสั่งเลขที่ ส.329/2561

 

2. โครงการอบรม เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สาหรับห้องสมุด

 

3. แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรมCopyright 2016 - IGENCO