ขอเชิญการประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๖ พุทธศักราช ๒๕๖๕

Print
Hits: 2057

 

 หากต้องการลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน หรือ คลิกที่นี่

 
 หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารของวิทยากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิกที่ชื่อวิทยากร)
1. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
2. ศรัณย์พร  เชื้อชาญ
 
เอกสารที่แนบมาด้วย