ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

Print
Hits: 3653

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๐
เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

แบบเสนอชื่อห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

เกณฑ์การประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐