รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2564)

Print
Hits: 8138

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 – มีนาคม 2564)

 

Attachments:
Download this file (Members_of_the_Executive_board_of_TLA_62-64.pdf)รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2564)[รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2564)]334 kB