เอกสารประกอบการบรรยาย

การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

สืบสานพระราชปณิธาน ผ่านพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

บรรยายห้องสมุด ๑ พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว

 

 

 

 

 

 Copyright 2016 - IGENCO