เอกสารประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560

 

Download เอกสาร

บันทึกเรียนเชิญ

รายละเอียดและกำหนดการ

แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF

แบบฟอร์มลงทะเบียน Microsoft Word

แบบฟอร์มจองห้องพัก

 

 

 

 

 

 Copyright 2016 - IGENCO