การประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้

(Together we create Learning Society)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ชื่อเอกสาร

เลขที่ ส.272 ประชุมใหญ่ 60 รวม

โครงการประชุมวิชาการ60-วิทยากร

การจองห้องพัก

แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

 
Attachments:
Download this file (25601115_1.pdf)เลขที่ ส.272 ประชุมใหญ่ 60 รวม[เลขที่ ส.272 ประชุมใหญ่ 60 รวม]146 kB
Download this file (25601115_3.pdf)การจองห้องพัก[การจองห้องพัก]127 kB
Download this file (25601201_2.pdf)โครงการประชุมวิชาการ60-วิทยากร[โครงการประชุมวิชาการ60-วิทยากร]93 kB
Download this file (25601207_4.pdf)แบบลงทะเบียนประชุมใหญ่60[แบบลงทะเบียนประชุมใหญ่60]137 kB


Copyright 2016 - IGENCO