รายชื่อหลักสูตรอบรมอาจารย์-บรรณารักษ์-บุคลากร ประจำปี 2562-2563

 

เลขที่ ส.194 ขออนุมัติข้าราชการ บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ

 

แบบลงทะเบียน

 

1.หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

2.โครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB

 

3.การเข้าเล่มและซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ

 

4.โครงการอบรม DDC

 

5.หลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และรายงานจัดการเรียนรู้

 

 Copyright 2016 - IGENCO