คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไปถวายพระพรเยี่ยมพระอารประชวรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ รพ.จุฬา วันอังคารที่ 11 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น.Copyright 2016 - IGENCO