วันที่

21 ต.ค. 2562

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

90

ผู้บรรยาย

เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อมีความรู้และความเข้าใจระบบบูรณาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดของนวัตกรรมห้องสมุด

3. เพื่อติดตามแนวโน้มใหม่ ๆ และเทคโนโลยีนวัตกรรมห้องสมุดเพื่อการจัดการ

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

11 ก.ย. 2562 - 07 ต.ค. 2562 สามัญ บุคคลตลอดชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สามัญ บุคคลรายปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิสามัญ บุคคลรายปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นิติบุคคล ตลอดชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นิติบุคคล รายปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เข้าบัญชี ชื่อบัญชี (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ)
ธนาคาร บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น
เลขที่บัญชี 113-221-9848

ลงทะเบียน

         
    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนครับ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมล์ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมล์มาแจ้งที่แอดมิน ที่  tla2497@yahoo.com  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์  tla2497@yahoo.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.