ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 601-610 of 738 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชนอำเภอเด่นชัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อ.เด่นชัย จ.แพร่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.เด่นชัย จ.แพร่
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อ.นิคมคำสร้อย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยวาน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อำเภอไชยวาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อ.ทุ่งฝน จ.อดุรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่51/1 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านดุง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Bandung Public Library
สังกัดกศน.จ.อุดรราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.nfebandung.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทรศัพท์42273938
แฟกซ์42271496
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.nfe.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Khonkaen Provincial Public Library of Her Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
สังกัดกศน.จ.ขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่174 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์43226458
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอ บ้านแพ้ว
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. อ.บ้านแพ้ว กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่38/1 ม.1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์34850467
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)kalasin buddy library kalasin library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดบ้านหนังสือฉัตรชัยเสริมโชค
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.ทวีวัฒนา ซ.ทวีวัฒนา 1 (ฉัตรชัยเสริมโชค) หนองค้างพูล หนองแขม กทม. 10160
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set