ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 621-630 of 738 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)King Rama IX Music Library
สังกัดสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์www.kingramamusic.org
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุด
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. จ.สมุทรสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่510 ม.10 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชนอำเภอโคกโพธิ์ ไชย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Khokphochi Public Library
สังกัดกศน.อ.โคกโพธิ์ไชย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่234 ม.8 บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอบางคล้า
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.จ.ฉะเชิงเทรา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)kaolleo distolct poblic library
สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอเก้าเลี้ยง กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่1/2 ม.1 ต.เก้าเลี้ยง อ.เก้าเลี้ยง จ.นครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าบ่อ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อ.ท่าบ่อ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอเดชอุดม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.บุญจันทร์ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอ บางปะกง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. อ.บางปะกง กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์38531310
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)กศน.อ .เมืองฉะเชิงเทรา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่0
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดบ้านหนังสือสร้อยมาลา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set