ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 611-620 of 739 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร อุดรธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Udonthani Municipacity Public Library
สังกัดสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอเปือย น้อย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Pueainoi Public Library
สังกัดกศน.อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่38 ม.1 ถ.โนนเมืองพัฒนา อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนทอง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Phontong District Public Library
สังกัดกศน.อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.202.143.139.100/463 lib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.กำเนิดเพชร ต.ทอง อ.โพนทอง จ .ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)phuruea public library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://loei.nfe.go.th/porta/library/phu_ruea_lib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่528 ม.1 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทรศัพท์042-899-126
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอเเม่ออน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://202.143.130.86/lib_macon
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ม.6 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์053-929-101
แฟกซ์053-929-081
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอราษี ไศล
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Rasisalai Public Library
สังกัดกศน.อ.ราษีไศล กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://srisaket.nfe.go.th/rasisalai_lib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ม.2 ต.เมืองดง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์45682494
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.จ.นครพนม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.จ.อุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.เพ็ญ-สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
โทรศัพท์42276435
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มสัก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงาน กศน.
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มสัก ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยราช จ .บุรีรัมย์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Pupliclibrary
สังกัดกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่144 ม.6 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set