ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 721-727 of 727 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดรร.สวนพระยาวิทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)suanprayawittaya
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.sys.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โทรศัพท์073589009
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 4,587 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรอาจารย์/ครู จำนวน 2
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thairatwitthaya 20 (Bannongmakamong) School Library
สังกัดสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630096
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่11 หมู่ 1 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์035-466035
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 5,000 เล่ม
วารสาร จำนวน 500 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 100 แผ่น
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
อื่น ๆ จำนวน 0 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2
อาจารย์/ครู จำนวน 20
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Dhonburi Rajabhat University Samutprakan Library
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://sp.dru.ac.th/lib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์0-2325-2010 ต่อ 2010
แฟกซ์0-2325-2010 ต่อ 2009
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดD
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์DDDD.com
ประเภทห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติ
ที่อยู่dddd
โทรศัพท์ddd
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน และ ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดD
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกรมศิลปากร วัฒนธรรม
เว็บไซต์DDDD.com
ประเภทห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติ
ที่อยู่dddd
โทรศัพท์ddd
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)ห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด
สังกัดกศน. เขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่ห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด
โทรศัพท์ห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสม
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน และ ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Bangkok City Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์http://www.bangkokcitylibrary.com/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่39 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์02 282 0680
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 63,036 เล่ม
e-Book จำนวน 657 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 5
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 5
ประวัติห้องสมุด