ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 41-50 of 714 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันวิชาการทีโอที
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)TOT Academy Library
สังกัดสถาบันวิชาการทีโอที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่89/2 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง ดอนเมอง กทม.
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์บุญพร ธรรมวณิชย์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลvering@tot.co.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลบุญพร ธรรมวณิชย์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนลยี (สสวท.)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Institute of the Promotion of Teaching Science & Technology Library
สังกัดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.ipst.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่924 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.นพรัตน์ พหลพัฒนาชัย
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnopparat@nhrc.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.นพรัตน์ พหลพัฒนาชัย
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์www.ncswt.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่257 ตึกมหิดล ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์23547537
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดElib
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.ปัทมา เขมะพรรค
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsjdonghea@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล08 ก.ย. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.ปัทมา เขมะพรรค
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทาง ทหารกองทัพบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library of Army Research and Development Office
สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์www.ardothailand.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่กองสารสนเทศ ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดMil-Lib version 3
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.หญิง พัชนิตา ตั้งสุณาวรรณ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpaaw.tidty@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลพ.ท.หญิง พัชนิตา ตั้งสุณาวรรณ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thaipbs Library
สังกัดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์www.thaipbs.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม. 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดKOHA
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลapinyak@thaipbs.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.อภิญญา เครือหอม
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)army training command library
สังกัดกระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์www.ate.rta.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่41 เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.หญิงจารุรัตน์ มูลศาสตร์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลพ.ท.ประเวศ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดกองทุนหนังสือเพื่อโรงเรียนชนบท
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่6081 บางลำพูเพลส เขตพระนคร ถ.พระสุเมรุ กทม. 10200
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnanomwong@yahoo.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมงคลสิริ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Mongkolsiri Library
สังกัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ห้องสมุดมงคลสิริ เลขที่ 300 อาคารวิเศษธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถนนรัชมงคลประศาสน์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์845142941
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์ต้นพงษ์ สิทธิพงษ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลmeaw.november1974@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Science and Technology Knowledge Services (STKS)
สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์http://stks.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์-
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดOpenBiblio (Open Source Software)
หัวหน้า/บรรณารักษ์-
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล17 มิ.ย. 2561
ผู้ให้ข้อมูล-
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดศรีสังวาลย์ สถาบัน ประสาทวิทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Srisangval Library, Prasat Neurological Institute
สังกัดสถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่312 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์02 3069899 # 3409
แฟกซ์02 3069899 # 3494
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดUlibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสาวลภัส ชาตยาทร
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpnilibrary@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวลภัส ชาตยาทร