ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 1-10 of 714 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์บริการประชาชน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Information Service Center
สังกัดกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์www.pcd.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่92 ซ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์-
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดMagic Library
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายชัย ปทุมนุสรณ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลchai.p@pcd.go.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล28 ม.ค. 2561
ผู้ให้ข้อมูลนายชัย ปทุมนุสรณ์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์ http://dusithost.dusit.ac.th/~bunpod_pij/slib/125.html
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์22695723
แฟกซ์22695466
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุด-
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.ฐปนิสา กนิษฐานนท์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล16 ก.พ. 2560
ผู้ให้ข้อมูล-
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมการขนส่งทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกรมการขนส่งทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่2 ถ.ประดิษฐ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.วิรัต ประสมสิน
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลร.ท.ทนุพงษ์ ผุดผาด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)THE LIBRARY OF NAKHONPATHOM HOSPITAL
สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักการกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://www.nkpthospital.go.th/th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์034-212-885
แฟกซ์034-212-885
ประเภทหนังสือวารสาร จำนวน 29 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 7 ฉบับ
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 1 แผ่น
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2
ประวัติห้องสมุดปี พ.ศ. 2522 เดิมเป็นเพียงห้องเก็บหนังสือ ปี พ.ศ. 2528 เริ่มมีตำแหน่งบรรณารักษ์ซึ่งเป็นข้าราชการ จัดเป็นห้องอ่านหนังสือ ปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายมาดำเนินการ ณ ชั้น 5 ของตึกผู้ป่วยนอกและอำนวยการจนถึงปัจจุบัน
โปรแกรมห้องสมุดhttp://psclib.com/nkp-hosp/opac_css/index.php?
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุมาลี นาคถนอมทรัพย์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnkphosp@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล22 ก.พ. 2561
ผู้ให้ข้อมูลนางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ ธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Suratthani Cancer Hospital Library
สังกัดโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่431 ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์077277555 ต่อ 7598
แฟกซ์77277556
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุนารี จันทร์แก้ว
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsjsunaree@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสุนารี จันทร์แก้ว
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดTrue Library
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดบ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ http://www.truecorp.co.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่18 อ.ทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์028599101-2
แฟกซ์028599253
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดTrue e-Library
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางรณิดา โรจน์สัจจุกุล
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลranida_sir@truecorp.co.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล18 ก.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางรณิดา โรจน์สัจจุกุล
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมทางหลวง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Department of Highways Library
สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์http://172.16.6.250/elib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์023546668-76
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดElib
หัวหน้า/บรรณารักษ์มาลี หลีประเสริฐ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลมาลี หลีประเสริฐ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมพลาธิการทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library of Quartermaster Royal Thai Army
สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่3 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.หญิงปัณชณัช วัจนะพุกกะ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลkesann9@yahoo.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลพ.ท.หญิงปัณชณัช วัจนะพุกกะ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Sisaket Hospital Library
สังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดE-Library
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.วิไลวรรณ เสาว์ทอง
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลwilaiwan_saothong@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.วิไลวรรณ เสาว์ทอง
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันกันตนา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Kantana Institute Library
สังกัดสถาบันกันตนา
เว็บไซต์www.kantanainstitute.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่999 ม.9 คลองโยง-บางภาษี อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุเพ็ญศรี เมืองเจริญ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสุเพ็ญศรี เมืองเจริญ